قابل توجه اولياي گرامي فرهنگي؛آزاده ، جانباز و غيره 

براساس بخشنامه سال 93-92 مدارس شاهد شهريه ي دانش آموزان مطابق ليست زير محاسبه شده است .

اولياي عادي و شاهد زير 25% =350 هزار تومان

اولياي فرهنگي ، جانباز 49%-25% =210 هزار تومان

اولياي جانباز 69%-50% و آزاده = 60 هزار تومان

اولياي جانبازبالاي 70% و فرزند شهيد = رايگان

چنانچه ي شهريه ي درج شده براي فرزند شما مغاير اطلاعات فوق ميباشد حسابداري مدرسه را مطلع نماييد.

شماره حساب دبستان شاهد سيد جعفر شهيدي :           4150108712009       بانك ملي

اولياي گرامي لطفا بخشنامه هاي مربوط به طرح دانش آموزان براي تشويق به اقامه ي نماز را در قسمت گروها - گروه پرورشي - اخبار و اطلاعيه مطالعه نماييد

آدرس : خیابان شهید رجایی - میدان باربری (چهارصد دستگاه ) - خیابان شریعتی ، مجتمع شریعتی دبستان شاهد شهیدی
آدرس رايانامه : shahidischool yahoo com